• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Sposoby na oszczędzanie pieniędzy w codziennym życiu.

Przewóz wolno klasyfikować w przeróżny sposób. Ze względu na otoczenie, wyróżnić można transport lądowy, hydrologiczny, powietrzny i przemysłowy. Zależnie od typu napędu: transport silnikowy, dzielony z kolei na parowy, elektryczny, spalinowy oraz automatyczny, a transport bezsilnikowy korzysta z siły mięśni człowieka lub ewentualnie zwierzęcia pociągowego. Pod względem typu transport można podzielić na: towarowy i pasażerski. Może mieć on charakter wielofunkcyjny lub wyspecjalizowany typu ANCHOR. Specjalizacja w zakresie przewozów może być wynikiem dążenia do mechanizacji prac spedycyjnych, głównie w wypadku korzystania z rozmaitych środków lokomocji. Zależnie od sposobu przemieszczania ładunku rozróżniamy widoczny każdego dnia transport ciągły i nieciągły. Transport ciągły cechuje się strumieniowym transportowaniem masy przewozowej. Inne rodzaje przewozu przystają do transportu nieciągłego, samochodowego, kolejowego oraz lotniczego. Pod względem dostępności dla użytkowników wyróżnimy: widoczny każdego dnia transport publiczny, gospodarczy oraz indywidualny.

1. Przeglądaj

2. Znajdź więcej

3. Tutaj

4. Kliknij tutaj

5. Przejdź do strony

Categories: Blog

Comments are closed.